Κατατακτήριες Εξετάσεις

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 θα αποστέλλονται στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  • Φυσική
  • Υπολογιστές (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
  • Μαθηματικά (Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής, Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση).

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2024-2025

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.