Ημερήσεις Διατάξεις Συνελεύσεων Τμήματος

Συνέλευση υπ' αριθμ. 18, 28 Μαίου 2024

Συνέλευση υπ' αριθμ. 13, 16 Απριλίου 2024

Συνέλευση υπ' αριθμ. 8, 17 Ιανουαρίου 2024

Συνέλευση υπ' αριθμ. 7, 20 Δεκεμβρίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 6, 7 Δεκεμβρίου 2023 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 5, 28 Νοεμβρίου 2023 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 4, 25 Οκτωβρίου 2023 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 3, 17 Οκτωβρίου 2023 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 2, 3 Οκτωβρίου 2023 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 1, 19 Σεπτεμβρίου 2023 

 


Συνέλευση υπ' αριθμ. 5, 15 Νοεμβρίου 2022 

Συνέλευση υπ' αριθμ. 6, 22 Νοεμβρίου 2022

Συνέλευση υπ' αριθμ. 7, 13 Δεκεμβρίου 2022

Συνέλευση υπ' αριθμ. 8, 17 Ιανουαρίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 9, 24 Ιανουαρίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 12, 21 Φεβρουαρίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 13, 21 Μαρτίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 14, 28 Μαρτίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 15, 6 Απριλίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 16, 9 Μαίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 17, 30 Μαίου 2023

Συνέλευση υπ' αριθμ. 19, 28 Ιουνίου 2023