Καλωσορίζοντας του νέους φοιτητές μας

 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 53 χρόνων, σήμερα, είναι, δε, το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και το δεύτερο μεγαλύτερο του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ τριάντα πέντε Τμημάτων, διαθέτοντας υψηλής ποιότητας φοιτητές, άριστο επιστημονικό, εργαστηριακό και τεχνικό προσωπικό και εξαιρετικές εκπαιδευτικές/ερευνητικές  και κτιριακές υποδομές.

Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Η σύγχρονη αντίληψη για τους βασικούς στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος αφορούν στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Τεχνολογίας Υπολογιστών στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων, στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία πληροφορίας, στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές, στα συστήματα και τον αυτόματο έλεγχο.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, δηλαδή να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και κατασκευή ενεργειακών και πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί προς τους συναδέλφους τους στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Το Τμήμα μας έχει αξιολογηθεί, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν από ανεξάρτητους αξιολογητές υψηλού κύρους, οι οποίοι αναγνώρισαν την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Το διεθνές σύστημα QS World Ranking/Top Universities, ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, αξιολογεί το Τμήμα μας τα τελευταία χρόνια και το κατατάσσει στην παγκόσμια ακαδημαϊκή ελίτ (global elite), μεταξύ των 250 καλύτερων ομοειδών Τμημάτων διεθνώς, μετά από αξιολόγηση περίπου 15.000 συναφών προγραμμάτων σπουδών (Τμημάτων). Πρόσφατα, δε, έγινε από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή ακαδημαϊκών υψηλού κύρους η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με άριστα αποτελέσματα.

Είναι γνωστό ότι οι διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο ριζικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις επιστημονικές τεχνολογικές, οικονομικές αλλά και κοινωνικές εξελίξεις. Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με γνωστά και πρωτοπόρα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και με μεγάλες παραγωγικές μονάδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Έτσι, ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του.

Συγκεκριμένα, οι σθεναρές βασικές σπουδές και η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές κατευθύνσεις, όπως Τεχνολογία της Πληροφορίας, Επικοινωνίες, Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ-Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος, Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται δυναμικά στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, παρέχουν ένα ισχυρότατο υπόβαθρο γνώσεων.

Το Τμήμα μας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Ταυτόχρονα, το Τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είτε ως επισπεύδον τμήμα («Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της», «Βιοϊατρική Μηχανική», «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή») ή ως εταίρος («Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού», «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανικής Νοημοσύνης», «Διαστημικές Τεχνολογίες Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες», «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική») είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος είναι συνεχής και στην αιχμή της τεχνολογίας, με αποτελέσματα που διεθνώς αναγνωρίζονται με συμμετοχές σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων μας να έχουν σημαντική επαγγελματική καταξίωση, με διδάκτορές μας να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή να στελεχώνουν οργανισμούς και επιχειρήσεις σε νευραλγικούς τομείς της βιομηχανικής ανάπτυξης. Επίσης μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας είναι χρηματοδοτούμενη μέσω της συμμετοχής των ερευνητών του Τμήματος σε μεγάλα Ελληνικά και διεθνή προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται συνεχώς η εξωστρέφεια του Τμήματος, αλλά και η προσέλκυση σημαντικών πόρων, προς όφελος της παρεχόμενης προ- και μετα-πτυχιακής εκπαίδευσης.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, καθώς και αξιόλογα μέλη υπόλοιπου Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. κλπ.). Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 2600 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η διοικητική λειτουργία του Τμήματος υποστηρίζεται από άριστο καθώς και επαρκές διοικητικό προσωπικό και βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητικές υπηρεσίες.

Η κτιριακή υποδομή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι υψηλού επιπέδου. Σήμερα η µικτή επιφάνεια του των τριών κτιριακών συγκροτημάτων  του Τµήµατος είναι 18.432 τ.µ.. Οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος είναι υψηλότατου επιπέδου και συναγωνίζονται αυτές ομοειδών Τμημάτων μεγάλων ξένων Πανεπιστημίων.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού/Τεχνολογίας Υπολογιστών αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος των τεχνολογικών επιστημών και βρίσκεται στο κέντρο μια διεπιστημονικής ομάδας επιστημών που επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά την παγκόσμια τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι Τεχνολογίες των Υπολογιστικών Συστημάτων, η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, η Τεχνολογία της Πληροφορίας, η Ηλεκτρονική, η Ενέργεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, βασικά αντικείμενα σπουδών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού/Τεχνολογίας Υπολογιστών, προσφέρουν λύσεις που επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πληθώρας σημαντικών και κρίσιμων επιστημονικών, κοινωνικών και παραγωγικών τομέων, όπως πχ. η Βιομηχανία, η Οικονομία, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ιατρική-Βϊοιατρική, η Διαστημική Τεχνολογία, η Ασφάλεια, η “Έξυπνη” Γεωργία, οι “Έξυπνες” Πόλεις κλπ.

Οι απόφοιτοι διπλωματούχοι του Τμήματός μας έχουν διαχρονικά λαμπρή πορεία τόσο στον επαγγελματικό στίβο, όσο και στο επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό πεδίο. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων μας διαπρέπει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκτός των άλλων, τόσο ως υψηλού επιπέδου εργαζόμενοι σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες (βιομηχανίες, εταιρείες), όσο και ως προβεβλημένοι επιστήμονες σε παγκοσμίως γνωστά ακαδημαϊκά Ιδρύματα κύρους (πχ. Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι διαχρονικά ο κύριος τροφοδότης του τεχνολογικού, ερευνητικού, ακαδημαϊκού ιστού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της χώρας, στο ευρύτερο γνωστικό του αντικείμενο. Πολλά σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών και φορέων, όπως Intracom (παράρτημα Πάτρας), Intrasoft (παράρτημα Πάτρας), Citrix, ByteMobile, Dialog, Meazon, Dynacomp, Analogies, ThinSilicon, SiTel, Yodivo, Accusonus, Knowledge, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, TERNA, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, COSMOTE, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), Corallia  κ.λπ. είναι διπλωματούχοι απόφοιτοί μας και διδάκτορες του Τμήματος μας.

Το Τμήμα μας έχει στενή σχέση με τους αποφοίτους του και για τούτο, εκτός των άλλων, έχει δημιουργήσει μία Συμβουλευτική Βιομηχανική Επιτροπή (Industrial Advisory Board), αποτελούμενη από αποφοίτους του με λαμπρή πορεία σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή συμβουλών για την διευκόλυνση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα έχει συστήσει μία ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) αποτελούμενη από Έλληνες, διεθνώς γνωστούς, επιστήμονες προερχομένους από ξένα Πανεπιστήμια υψηλότατου κύρους και μεγάλους παραγωγικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος ρόλος αυτής της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλές και να προτείνει κατευθύνσεις σχετικά με σημαντικές τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές βελτίωσης του θέσης του Τμήματός και των αποφοίτων μας σε διεθνές επίπεδο, με βάση την πολύτιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή και βιομηχανική εμπειρία των μελών του.

Η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων έχει τις βάσεις και τις αρχές της στις προπτυχιακές σπουδές. Ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αναφέρεται ο προπτυχιακός φοιτητής μας Βαγγέλης Καραθάνος, ιδρυτής και CEO της Geabit, μιας καινοτόμου επιχείρησης startup στον τομέα της ‘έξυπνης’ γεωργίας, ο οποίος έχει περιληφθεί στη λίστα του Forbes, με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους του πλανήτη κάτω των 30 ετών!

karathanos

Κατόπιν όλων αυτών, είναι φανερό ότι το μέλλον των αποφοίτων του Τμήματος μας, με βάση την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση τους, διαγράφεται λαμπρό είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και ανάλογο των δικών τους προσδοκιών, αλλά και της κοινωνίας που προσδοκά πολλά από αυτούς.

(Αναλυτικές πληροφορίες για το Τμήμα περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.ece.upatras.gr)

 

Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Πρόεδρος Τμήματος

Ελευθερία Πυργιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Νικόλαος Κούσουλας, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

Κυριάκος Σγαρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 ΗΜΤΥ 1
 ΗΜΤΥ 2
 ΗΜΤΥ 3
 ΗΜΤΥ 4
 
 
 
 

 

Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Πρόεδρος Τμήματος

Ελευθερία Πυργιώτη, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Νικόλαος Κούσουλας, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

Κυριάκος Σγάρμπας, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας


  

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr