Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Alexandridis

Είναι για μένα ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή να σας καλωσορίζω στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που διανύει πλέον την 6η δεκαετία του, ιδρύθηκε ως το πρώτο περιφερειακό Πανεπιστήμιο, ενταγμένο στο στόχο τότε για τον εκμοντερνισμό και τη νέα πνοή στην παρεχόμενη ανώτατη παιδεία που είχε ανάγκη η χώρα. Σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, ιδιαίτερος και σημαντικός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ρόλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ως του αρχαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήματα και Σχολές σαν τη δική μας, διεθνώς αναγνωρίσιμα με τον τίτλο Electrical and Computer Engineering, έχουν την τύχη αλλά και την ευθύνη να υπηρετούν την επιστήμη στην αιχμή της τεχνολογίας. Οι προκλήσεις είναι πολλές αφού τα κύρια αντικείμενα που θεραπεύουν μπορούν να ενταχθούν σε δύο μεγάλες και σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρες, επιστημονικά και τεχνολογικά, περιοχές: την ενέργεια και την πληροφορία, με την ανάγκη για ευφυή διαχείρισή τους να κάνει σαφείς τις προεκτάσεις που αναμένεται να έχουν στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Στα αντικείμενα αυτά, το Τμήμα μας έχει κατακτήσει εξέχουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει παγιώσει το διεθνές ακαδημαϊκό του κύρος. Το Τμήμα αξιολογείται συστηματικά από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι στις εκθέσεις τους σαφώς αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατατάσσεται από έγκριτους οργανισμούς στο ανώτερο 2-3% μεταξύ των συναφών αντικειμένων. Όμως η σπουδαιότερη αναγνώριση έρχεται από την αποδοχή και επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση των αποφοίτων μας. Είναι σαφής πλέον η μεγάλη συμβολή του επιστημονικού δυναμικού που αποφοίτησε από τις τάξεις του Τμήματος στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοί του διαπρέπουν διεθνώς στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Το Τμήμα μας, διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις και φροντίζει να βελτιώνει ανάλογα τα προγράμματα σπουδών του. Διαχρονικά, έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των υποδομών του με γενναίες επενδύσεις στον εργαστηριακό του εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές προκλήσεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του. Όμως, σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν νοείται χωρίς σύνδεση και μεταφορά γνώσης από υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα. Το Τμήμα έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης μέσω της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, των υποψήφιων διδακτόρων και ερευνητών του, με διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα τόσο σε θέματα βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας ή συνηθέστερα σε συνδυασμό τους.

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών εκτυλίσσονται σε ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα δέκα (10) διδακτικών εξαμήνων που οδηγεί σε Δίπλωμα Μηχανικού (με σαφή και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα) και αναγνώριση του αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών ως μεταπτυχιακού τίτλου κατοχυρωμένου θεσμικά ως ισότιμου των διπλωμάτων Integrated Master of Engineering Πανεπιστημίων του εξωτερικού (με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες να αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών ακαδ. έτους 2022-23). Επιπλέον, το Τμήμα μας προσφέρει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος και αποτελεί τον κορμό της έντονης ερευνητικής δραστηριότητάς του. Τέλος το Τμήμα προσφέρει αρκετά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ως επισπεύδον ή συμμετέχον Τμήμα σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαθέτει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, διεθνώς καταξιωμένα μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), πολύ αξιόλογα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Επιστημονικούς Συνεργάτες και Διοικητικό προσωπικό, που εξυπηρετούν περίπου 2500 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συνεχής και μόνιμη είναι στο Τμήμα η προσήλωση όλων μας στην παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ικανών να εξασφαλίσουν τις μέγιστες δυνατότητες και τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και τους νέους επιστήμονες μηχανικούς μας για τη μελλοντική τους επαγγελματική ζωή, την εκπλήρωση των στόχων τους και τη συμβολή τους στη βελτίωση της τεχνολογικής, οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Εύχομαι σε όλους και όλες, με όποια σχέση κι αν βρίσκονται στο Τμήμα μας, αυτή να είναι σχέση χαράς και αγάπης του ευ δημιουργείν.

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2022

Αντώνης Αλεξανδρίδης

Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

 

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr