Χρήσιμα Έντυπα

applications

Γενικά Έντυπα Αιτήσεων Προπτυχιακών Σπουδών

Αίτηση γενική

Αίτηση αναστολής φοίτησης

Αίτηση επανέκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αίτηση απόφοιτου για πιστοποιητικά

Αίτηση για διόρθωση βαθμολογίας

Αίτηση επανεξέτασης προακτέου βαθμού 

Αίτηση για προσθήκη βαθμολογίας 

Βεβαίωση αναγνώρισης μαθημάτων

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Αίτηση ένταξης σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Αίτηση ορκωμοσίας

Αίτηση διαγραφής 


Έντυπα Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Σπουδών

Έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής

Αίτηση αλλαγής διπλωματικής Εργασίας

Έντυπο βαθμολόγησης διπλωματικής

Πρακτικό εξέτασης διπλωματικής Εργασίας 


 Έντυπα για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αίτηση για αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

Αίτηση διαγραφής μεταπτυχιακού Φοιτητή

Αίτηση για εκδοση πιστοποιητικού διπλωματούχου μεταπτυχιακού φοιτητή

Δικαιολογητικά για απονομή ΜΔΕ

Αίτηση για συμμετοχή σε τελετή Απονομής Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών


 Έντυπα για Διδακτορικές Σπουδές

Δικαιολογητικά για αναγόρευση

Άιτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Αλλαγή μαθήματος

Αίτηση διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα

Αίτηση για αναστολή σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Αίτηση αναγόρευσης διδακτόρων

Αίτηση ορκωμοσίας διδακτόρων


 Έντυπα Αιτήσεων Μελών ΔΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ

Αίτηση Άδειας Μετακίνησης Μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ


 

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr