Μαθήματα Προπτυχιακά

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ Α

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK701
4
5
ECE_AK702
3
5
Κωτσόπουλος (Ομότιμος)
ECE_AK703
3
5
ECE_AK704
3
5

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK705
3+2
5
Εργ./Φρ.
ECE_ΓΚ702
3
5
Εργ./Φρ.
Βαλουξής (ΕΔΙΠ)
ECE_ΓΚ705
3+2
5
ECE_ΓΚ808
3
5

 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ Α

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK801
3+2
5
Κωτσόπουλος (Ομότιμος)
Εργ./Φρ.
ECE_AK802
3
5
Κωτσόπουλος (Ομότιμος)
ECE_AK803
3
5
ECE_AK804
4
   5
ECE_AK805
3+2
5
ECE_ΓK813
3
5

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK806
3
5
ECE_ΓΚ801
3+2
5
ΠΔ407 ή Μεταδιδάκτορας
ECE_ΓΚ806
3
5
Εργ./Φρ.
ECE_ΓΚ807
3
 
 

9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ Α

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK901
3+2
5
Κωτσόπουλος (Ομότιμος) 
Εργ./Φρ.

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Κωδικός

Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

Διδασκαλίας

ECTS

Αναθέσεις

ECE_AK902
3+1
5
ECE_AK903
3
5
ECE_AK904
3
5
ECE_ΓΚ902
3
5
Σερπάνος, Βλάχος
ECE_ΓΚ905
3
5

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr