Μαθήματα Προπτυχιακά

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Y101

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής

4

2

0

6

Καλαντώνης

Εργ./Φρ.

Τσιγγέλης (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ104

Γραμμική Άλγεβρα

2

1

0

3

Δασκαλάκη

Εργ./Φρ.

Τσιγγέλης (ΕΔΙΠ)

ECE_Y106

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

3

0

2

5/6

Αβούρης, Παλιουράς,

Σγάρμπας

Εργ./Φρ.

Βαλουξής (ΕΔΙΠ)

Καραβατσέλου (ΕΔΙΠ)

Ντίλιος (ΕΔΙΠ),

Σιντόρης (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ107

Σύγχρονη Φυσική 

3

1

0

4

Κουνάβης

ECE_Υ108

Εφαρμοσμένη Φυσική 

3

1

0

4

Κουνάβης

ECE_Υ109

Ψηφιακή Λογική

2

2

0

4

Αντωνακόπουλος

Φακωτάκης (Ομότιμος)

ή ΠΔ407

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ECE_ΞΓ210

Αγγλικά

3

0

0

3

Ριζομυλιώτη

ECE_ΞΓ220

Γαλλικά

3

0

0

3

Βελισσάριος

ECE_ΞΓ230

Γερμανικά

3

0

0

3

Σάββα

ECE_ΞΓ240

Ρωσικά

3

0

0

3

Ιωαννίδου

 

Συνολικές ΔΜ/ ECTS 1ου Εξαμήνου

20

7

2

29/30

 

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Y211

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

3

1

0

4/5

Μπεχλιούλης

Κούσουλας (Ομότιμος)

ECE_Υ212

Λογισμός Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση

3

1

0

4/5

Καλαντώνης

Εργ./Φρ.

Τσιγγέλης (ΕΔΙΠ)

ECE_Y213

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής

0

0

2

2/3

Κουνάβης

ECE_Y214

Συνήθεις  Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις

2

2

0

4

Μαρκάκης

Εργ./Φρ.

Τσιγγέλης (ΕΔΙΠ)

ECE_Y215

Διαδικαστικός Προγραμματισμός

3

0

2

5/6

Φείδας

Εργ./Φρ.

Βαλουξής (ΕΔΙΠ)

Κουρέτας (ΕΔΙΠ)

Καραβατσέλου (ΕΔΙΠ) 

Ντίλιος (ΕΔΙΠ) 

Σιντόρης (ΕΔΙΠ)

Χατζηαντωνίου(ΕΔΙΠ)

ECE_Υ216

Τεχνική Μηχανική

3

1

0

4

Μεταδιδάκτορας ή ΠΔ407 

ECE_Υ210

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2

0

1

3

Μουρτζόπουλος  Κωνσταντόπουλος

Εργ./Φρ.

 

 

Συνολικές  ΔΜ/ ECTS  2ου Εξαμήνου

16

5

5

26/30

 

 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Υ320

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

3

1

2

6/7

Καζάκος

Κούσουλας (Ομότιμος)

Εργ./Φρ.

Μανδέλος (ΕΔΙΠ)

Τσιπιανίτης (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ321

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί

4

1

0

5/6

Μαρκάκης

ECE_Υ322

Πιθανοθεωρία και Στατιστική

3

1

0

4

Δασκαλάκη

ΠΔ407

ECE_Υ323

Ηλεκτροτεχνικά-Ηλεκτρονικά Υλικά

3

1

0

4/5

Σβάρνας

ECE_Υ324

Ψηφιακά  Κυκλώματα και Συστήματα

2

1

1

4/5

Θεοδωρίδης,

Εργ./Φρ.

Κουρέτας (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ325

Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία

2

1

0

3

Πέππας ,Φείδας 

Εργ./Φρ.

Σιντόρης (ΕΔΙΠ)

 

Συνολικές  ΔΜ/ ECTS  2ου Εξαμήνου

17

6

3

26/30

 

 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Υ420

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

2

1

0

3/4

Κουλουρίδης,, ΠΔ407

ECE_Υ421

Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και Κυκλώματα

4

1

0

5/6

Καλύβας, Μπίρμπας Α.

ECE_Υ422

Ανάλυση Δικτύων Ισχύος

3

1

0

4/5

Βοβός

ECE_Υ423

Οργάνωση Υπολογιστών

3

1

0

4

Θεοδωρίδης

ECE_Υ424

Δίκτυα Επικοινωνιών

2

1

2

5/6

Λογοθέτης

 Δενάζης

Εργ./Φρ.

Καραβατσέλου (ΕΔΙΠ)

Μανδέλος (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ425

Σήματα και Συστήματα

4

1

0

5

Σκόδρας

 

Συνολικές  ΔΜ/ ECTS 4ου Εξαμήνου

18

6

2

26/30

 

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Υ520

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία II

3

1

0

4/5

Κουλουρίδης,, ΠΔ407

ECE_Υ521

Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά

4

1

2

7/8

ΚαλύβαςΜπίρμπας Α.

Εργ/Φρ.

Γιαλελής (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ522

Αριθμητική Ανάλυση

2

0

1

3

Καλαντώνης,

Εργ.

ΚαλαντώνηςΜαρκάκης, Μουστάκας

ECE_Υ523

Επεξεργασία Σημάτων

3

1

0

4

Σκόδρας

ECE_Υ524

Συστήματα Επικοινωνιών

2

1

1

4/5

ΛογοθέτηςΤόμκος

Εργ./Φρ.

Στυλιανάκης

Καραβατσέλου (ΕΔΙΠ)

Μανδέλλος (ΕΔΙΠ)

Χατζηαντωνίου (ΕΔΙΠ)

Χριστογιάννη (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ525

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

3

1

0

4/5

Αλεξανδρίδης

 

Συνολικές  ΔΜ/ ECTS 4ου Εξαμήνου

17

5

4

26/30

 

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Δ

Α

Ε

ΔΜ

ECTS

Αναθέσεις

ECE_Υ620

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

4

1

2

7/8

Καζάκος

Εργ./Φρ.

Καζάκος

Θωμόπουλος (ΕΤΕΠ)

Τσίγκανος (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ621

Ηλεκτρικές Μετρητικές Διατάξεις και Τεχνικές

2

0

1

3

Λογοθέτης, Τόμκος,

Μπίρμπας Α., Πυργιώτη

Κουλουρίδης,

Εργ./Φρ.

Τσεμπερλίδου (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ622

Μικρουπολογιστικά/Ενσωματωμένα Συστήματα

2

0

1

3/4

 Καλύβας,

 Μπίρμπας Μ.

Παλιουράς

Εργ./Φρ.

Γιαλελής (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ623

Ηλεκτρικές Μηχανές

4

1

2

7/8

Μητρονίκας, Τατάκης

Εργ./Φρ.

Καμπίτσης,Μητρονίκας, Τατάκης

ΠΔ407

ECE_Υ624

Τεχνικό Σχέδιο

2

0

1

3

Μεταδιδάκτορας,

ΠΔ407 ή

 Βοβός 

Εργ./Φρ.

Βοβός

Τσεμπερλίδου (ΕΔΙΠ)

ECE_Υ625

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

2

2

0

4

Σγάρμπας, Πέππας

Εργ./Φρ.

Βαλουξής (ΕΔΙΠ)

Ντίλιος (ΕΔΙΠ)

 

Συνολικές  ΔΜ/ ECTS 4ου Εξαμήνου

16

4

7

27/30