Πρόγραμμα Σπουδών

books2

Χάρτης Επιθυμητής Γνώσης Μαθημάτων του ΠΠΣ του ΤΗΜκΤΥ


Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024 Εισαγωγή 2014-2015 και πριν

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024 Εισαγωγή 2015-2016 και 2016-2017


Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι & Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά & Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα

Μεταβατικές Διατάξεις Εισαγωγή 2010 και μετά

Μεταβατικές Διατάξεις για τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις και  Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων


Κοινή ύλη για όσους φοιτητές δώσουν τα μαθήματα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» του παλαιού προγράμματος σπουδών στην ίδια εξεταστική περίοδο

Διευκρινήσεις για τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών Σήματα & Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr