Οργάνωση

Πλαίσιο λειτουργίας

Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι προαιρετική για τους φοιτητές του Τμήματος.

Διαρκεί τρείς μήνες και αφορά φοιτητές από το τέταρτο έτος σπουδών και άνω. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου  Δημοσίου τομέα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 συνεχόμενοι μήνες με συμβολική αμοιβή και ασφάλεια κατά κινδύνου.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr