Διαχείριση

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος:

Μπίρμπας Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων:

Τακτικά Μέλη: 

1. Μιχάλης Μπίρμπας Αναπληρωτής καθηγητής – Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής - Γραμματέας 

3. Ιωάννα Χριστογιάννη - Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Μελπομένη Τσεμπερλίδου - Πρόεδρος 

2. Σπυρίδων Δενάζης - Γραμματέας 

3. Χαράλαμπος Μπεχλιούλης - Μέλος 

Επιτροπή Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση, η οποία θα είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων των φοιτητών/τριών, ορίζεται η αντίστοιχη Επιτροπή του ΕΛΚΕ 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών:

praktiki.upatras.gr/announcements/grafeio_praktikis

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr