Στόχος

Κύριος σκοπός της ενέργειας είναι να συνδυασθεί η εκπαίδευση των φοιτητών με την επικοινωνία με συναφείς* παραγωγικές μονάδες της χώρας.

* Ως συναφείς παραγωγικές μονάδες νοούνται οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων και οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Τα αποτελέσματα του έργου, είναι:

α. Για τους φοιτητές:

- Θα έλθουν σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα του επαγγέλματος του διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού.
- Θα εξοικειωθούν με παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν αναπτυγμένες τεχνολογικές υποδομές.
- Θα έλθουν σε επαφή με εγκαταστάσεις και συστήματα μεγάλης οικονομικής αξίας, που δεν συναντώνται στα Πανεπιστήμια.
- Θα θέσουν σε πρακτική εφαρμογή θεωρητικές γνώσεις που διδάχθηκαν και αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
- Θα δεχθούν ευνοϊκές επιδράσεις στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους συνείδησης.
- Θα αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες επιλογών εξειδίκευσης.
- Θα διευρύνουν τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας.

β. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών:

- Θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τη βιομηχανία και τις παραγωγικές μονάδες προς αμοιβαίο όφελος, στην κατεύθυνση της προαγωγής της επιστήμης και τεχνολογίας.
- Θα αποκτήσει ένα σταθερό και ουσιαστικό σύνδεσμο με τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν εργασία και θα ενισχύσει έτσι την προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλης απασχόλησης των αποφοίτων του.
- Θα αξιολογήσει μέσω των εμπειριών των φοιτητών του και των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τις ανάγκες της παραγωγικής εργασίας σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τις ανάγκες της χώρας.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr