Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (Hub) Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών - Δωρεά Φώτιου Σωτηρόπουλου

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε πρόσφατα η ακαδημαϊκή δομή με τίτλο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (Hub)  Τεχνητής Νοημοσύνης Πανεπιστημίου Πατρών  (Δ.Κε.Τε.Ν. - Π.Π.), με την υποστήριξη δωρεάς του κ. Φ. Σωτηρόπουλου (100.000$).

Η δομή αυτή θα εδρεύει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό να συντονίζει και να ενισχύει τις σχετικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, τόσο του Τμήματος, της Σχολής, αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνολο του, στον ευρύτερο τομέα  των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενθαρρύνοντας τις συνέργειες μεταξύ ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Η λειτουργία του Κέντρου θα συντονίζεται και θα υποστηρίζεται επιστημονικά από τις εξής επιτροπές:

Α. Τριμελής Επιτροπή Διοίκησης, αποτελούμενη από:

  • Τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Τον Πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Τον Δωρητή κ. Φώτη Σωτηρόπουλο

Β. Πενταμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από:

  • Τον κ. Βασίλειο Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Τον κ. Κυριάκο Σγάρμπα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Τον κ. Νικόλαο Φακωτάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Τον κ. Γεώργιο Γιαννάκη, Professor, Electrical and Computer Engineering Department, University of Minnesota, USA (επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος)
  • Τον κ. Weidong Xiang, Professor, Electrical and Computer Engineering Department, University of Michigan-Dearborn, USA

Το Κέντρο, λειτουργώντας με εξωστρέφεια και συντονίζοντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, φιλοδοξεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και έρευνα στην τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ευρύτερα, καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων εφαρμογών, προσελκύοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά έργα και άλλες πηγές.

 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Hub 1

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Hub 2

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr