Νέα προθεσμία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου/Ιουλίου 2023-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την προθεσμία κατάθεσης των
διπλωματικών εργασιών, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεσή
τους στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να ελεγχθούν και κατόπιν να αναρτηθούν
στη «ΝΗΜΕΡΤΗ», είναι η 12η Ιουλίου 2024.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr