Ανακοίνωση για το μάθημα Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Κατευθύνσεων Υπολογιστές: Λογισμικό και Υλικό και Ηλεκτρονικής και Ενσωματωμένα Συστήματα οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων με κωδ. ECE_ΓΚ807, ότι έχουν τη δυνατότητα επιλογής είτε από την Α΄ είτε από την Β΄ ομάδα. 

Για όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει τη δήλωση τους και επιθυμούν αλλαγή του ανωτέρω μαθήματος από τη Β΄ ομάδα στην Α΄ ομάδα, θα πρέπει να προβούν σε ακύρωση από τη Β΄ ομάδα και να κάνουν αποθήκευση της δήλωσης και εκ νέου δήλωση του μαθήματος στην Α΄ ομάδα. 

Σε περίπτωση που γίνουν επιπλέον αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να γίνει η δήλωση εξ’ ολοκλήρου και όχι μόνο οι αλλαγές των μαθημάτων. 

Από τη Γραμματεία 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr