Δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2023-2024, (μέχρι 17/4/24)

Aναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2023-2024, για τους επί πτυχίω φοιτητές, το όριο των ects έχει αυξηθεί κατ'εξαίρεση κατά 20 ects, (για αυτό και μόνο το εξάμηνο λόγω των έκτακτων συνθηκών) σύμφωνα με απόφαση της υπ'αριθμ. 10/5-2-24 Συνέλευσης του Τμήματος.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr