Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

diploma

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών οργανώνει ως επισπεύδον Τμήμα τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

με το Τμήμα  Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (κατεβάστε το ΦΕΚ του Κανονισμού του ΔΠΜΣ και τις τροποποιήσεις)

 σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (κατεβάστε το ΦΕΚ του Κανονισμού του ΔΠΜΣ και τις τροποποιήσεις)

Επίσης, συμμετέχει στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: