Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

diploma

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών οργανώνει ως επισπεύδον Τμήμα τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

με το Τμήμα  Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (κατεβάστε το ΦΕΚ του Κανονισμού του ΔΠΜΣ και τις τροποποιήσεις)

 σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (κατεβάστε το ΦΕΚ του Κανονισμού του ΔΠΜΣ και τις τροποποιήσεις)

Επίσης, συμμετέχει στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr