Πρόγραμμα Αιθουσών ΚΥΠΕΣ

kypes II ece upatras

Το ΚΥΠΕΣ είναι διαθέσιμο στα μέλη του Τμήματος ως εξής:

· Δευτέρα - Πέμπτη από 08.30 έως 20.30
· Παρασκευή από 08.30 έως 17.00

Οι αίθουσες ΚΥΠΕΣ-ΙΙ και ΚΥΠΕΣ-ΙΙΙ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή των εργαστηρίων.

Επιλέξτε μία αίθουσα από τον κατάλογο αριστερά για δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμά της.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr