Ενδεικτικά Γνωστικά Αντικείμενα Διδακτορικών Διατριβών

Αβούρης Νικόλαος

 1. Μελέτη αλληλεπίδρασης συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας για άτυπη μάθηση σε περιβάλλοντα πολιτιστικής κληρονομιάς
 2. Μέθοδοι και εργαλεία υποστήριξης της αλληλεπίδρασης με ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα μαζικής κλίμακας

 

Καλύβας Γρηγόρης

 1. Κυκλώματα/ Υποσυστήματα Υπερευρείας ζώνης  για συστήματα 5ης Γενιάς

Κουμπιάς Σταύρος

 1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Εφαρμογές Ελέγχου για την Έξυπνη Πόλη (Smart City)
 2. Προηγμένες Εφαρμογές για Διαχείριση Ενέργειας μέσω Έξυπνων Δικτύων Ενέργειας (Smart Grids, Smart Meters) για την Έξυπνη Πόλη (Smart City)
 3. Προηγμένο Σύστημα Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive Computing) για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων (Ambient Assisted Living)

Κουνάβης Παναγιώτης

 1. Κατασκευή λεπτών υμενίων (πάχους νανομέτρων) τρανζίστορ οργανικών ημιαγωγών (thin film organic transistors) κατάλληλων για φωτοτρανζίστορ ή βιοαισθητήρες ή μνήμες και μελέτη οπτοηλεκτρονικών ιδοτήτων (Πειραματική).
 2. Κατασκευή λεπτών υμενίων οργανικών ημιαγωγών σε υπόστρωμα γυαλιού και μελέτη οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων για το προσδιορισμό των μηχανισμών δημιουργίας φωτοφορέων από τη διάσπαση εξιτονίων (Πειραματική).
 3. Κατασκευή και μελέτη λεπτών υμενίων ανόργανων-οργανικών φωτοβολταϊκών επίδρασης πεδίου (field effect photovoltaics) (Πειραματική).

Λογοθέτης Μιχαήλ

 1. Αξιολόγηση Λειτουργίας Παθητικών Οπτικών Δικτύων Πρόσβασης.
 2. Επίδοση Ασυρμάτων και Οπτικών Δικτύων Πρόσβασης, Ενοποιημένης Αρχιτεκτονικής.
 3. Μελέτη Διεκπεραίωσης Πολυδιάστατης Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ασύρματων Δικτύων Τεχνολογίας 4G/5G.
 4. Μελέτη Διεκπεραίωσης Πολυδιάστατης Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Δορυφορικών Συστημάτων LEO.

Μουστάκας Κωνσταντίνος

 1. Νέες τεχνικές δυναμικών προσομοιώσεων επαυξημένης πραγματικότητας

Παλιουράς Βασίλειος

 1. Τεχνικές διόρθωσης λαθών σε υλικό

Σερπάνος Δημήτρης

 1. Ασφαλή βιομηχανικά συστήματα και εφαρμογές
 2. Μεθοδολογίες ασφάλειας ενσωματωμένων και υβριδικών συστημάτων
 3. Αρχιτεκτονική υλικού/λογισμικού για ασφαλή υπολογιστικά συστήματα

Σγάρμπας Κυριάκος

 1. Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη σε Παίγνια

Τατάκης Εμμανουήλ

 1. Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ανάλυση, έλεγχος και βέλτιστος σχεδιασμός διατάξεων
 2. Διατάξεις Ηλεκτρονικών Ισχύος για Ειδικές Εφαρμογές: ανάλυση, σύγκριση, έλεγχος και βέλτιστος σχεδιασμός.
 3. Νέα Ημιαγωγικά Στοιχεία Ισχύος: ανάλυση και μοντελοποίηση στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς,  κυκλώματα παλμοδότησης
 4. Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα και Ηλεκτροκίνητα Μέσα Μεταφοράς: ανάλυση, έλεγχος, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα ισχύος
 5. Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας: φόρτιση (ενσύρματη και ασύρματη), εξισορρόπηση, συστήματα διαχείρισης, ποιότητα ισχύος

Χούσος Ευθύμιος

 1. Έξυπνα Δίκτυα
 2. Βελτιστοποιηση Διαδικασιών με έμφαση στην εξοικονομηση ενεργειας
 3. Παράλληλη Επεξεργασία

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr