Παρουσιάσεις διπλωματικών του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών

Ανακοίνωση -  Πρόσκληση

Η Δημόσια παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών  της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα

Όνομα

Τίτλος

10.00-10.30

Παπαδούλης Γεώργιος

Σχεδίαση εξωτερικού ελεγκτή για τον έλεγχο περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας

10.30-11.00

Μπαρούσης Σταύρος

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πεδίο της Φυσικής

11.00-11.30

Κύβελος Ιάκωβος

Ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογής διαχείρισης αθλητικών στατιστικών δεδομένων

13.00-13.30

Λουκαΐδης Κωνσταντίνος

Ανάλυση και σχεδίαση διαδικτυακής εφαρμογής αναγνώρισης φαρμάκων χρησιμοποιώντας αναγνώριση εικόνας και διαχείρισης ψηφιακών συνταγών 

13.30-14.00

Τσομώκος Κωνσταντίνος

Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής υβριδικού ημερολογίου με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας

18.30-19.00

Μαργαρίτης Γρηγόριος

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων ασθενών

19.00-19.30

Φωτεινός Δημήτριος

Μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για το σχεδιασμό διαγραμμάτων οντοτήτων-συσχετίσεων

Για κάποιες από τις παρουσιάσεις θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://upatras-gr.zoom.us/j/91040492665?pwd=WTJvRUZQaDRRYTNsQUQrZlBYaDNyUT09

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr