Ανακοίνωση παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών

Την Πέμπτη, 7 Ιουλίου,  θα γίνουν διαδικτυακά οι παρακάτω παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των φοιτητών:

 

1. Χουντάλας Ηλίας, ώρα παρουσίασης 09:00-9:30 πμ

ΘΕΜΑ: "Υλοποίηση υπηρεσίας παρακολούθησης (monitoring) για δίκτυα 5G σε cloud υποδομές με τη χρήση τεχνολογιών containers και ανοιχτού λογισμικού"

2. Πέππας Σπυρίδων, ώρα παρουσίασης 09:30-10:00 πμ

ΘΕΜΑ: "Ανάπτυξη web διεπαφής για τη διάρθρωση 5G σταθμών βάσεων"

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω του συνδέσμου

https://upatras-gr.zoom.us/j/91502907110?pwd=NFBhTzNjbEZmRnJ4OHZEZEIva0xDUT09

Meeting ID: 915 0290 7110
Passcode: 382131

Ο επιβλέπων 

Σπύρος Δενάζης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr