Εκπαίδευση

Compass educationScaled

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. H εκπαίδευση των φοιτητών μας υποστηρίζεται από πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που απαρτίζεται από δύο περιόδους σπουδών. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό πυρήνα βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας 4 εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης, οργανωμένες σε ροές θεματικά συγγενών μαθημάτων, δηλαδή σε σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα και συνδυάζονται για να συνθέσουν τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις του διπλώματος (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας). Το σύστημα ροών μαθημάτων επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και παρέχει στους φοιτητές μεγάλα περιθώρια για προσωπική επιλογή κι διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων των τελειοφοίτων και στην παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της Επιστήμης του HMΤY.

Η εισαγωγή των ροών εμβάθυνσης και η δημιουργία των τεσσάρων κατευθύνσεων σπουδών, το 1995, υπήρξε σταθμός στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, καθώς αποτέλεσε πρωτοποριακή επιλογή και πρότυπο για τον ελληνικό χώρο. Με δεδομένη τη στρατηγική απόφαση για το ενιαίο δίπλωμα και τη σημερινή φυσιογνωμία της Σχολής, το ισχύον πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση του ισχυρού κορμού.

  • Τα Μαθήματα κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.
  • Τα Μαθήματα ροών επιλέγονται από τους φοιτητές ανάλογα με την προτιμώμενη κατεύθυνση σπουδών.

Όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά.

  • Υποχρεωτικά είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμβάθυνσή του σε μια από τις κατευθύνσεις της Σχολής.
  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που υλοποιούν την εξειδίκευση εμβάθυνση της προτίμησης του φοιτητή και του παρέχουν τα εφόδια για περαιτέρω σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα.
  • Προαιρετικά είναι τα μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ελεύθερα, κατά την κρίση και την επιθυμία του, για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών του.

Ο ολοκληρωμένος ενιαίος κύκλος προπτυχιακών σπουδών αποτελεί στρατηγική επιλογή της Σχολής, καθώς υποστηρίζει επιτυχώς το μεγάλο εύρος των γνωστικών περιοχών του HMΤY αλλά και ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών αντικειμένων και δικαιωμάτων. Αντίστοιχα προγράμματα σπουδών συναντώνται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, γνωστά ως Integrated Master (MEng) of Electrical and Computer Engineering. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η ενισχυμένη εργαστηριακή εκπαίδευση, η ερευνητική δραστηριότητα και η ομαδική εργασία φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού, και ποικίλες εφαρμογές αυτών, που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο του ΗMΤY. Επιπλέον, καθώς οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μαθήματα αυξανόμενης πολυπλοκότητας/ απαιτήσεων, εμπλουτίζουν τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και αποκτούν τη γνώση, την ικανότητα και την ωριμότητα που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και την έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr