Προκηρύξεις νέων θέσεων μελών ΔΕΠ

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, βρίσκονται υπό προκήρυξη οι παρακάτω νέες θέσεις Δ.Ε.Π.:

  1. «Ψηφιακές Επικοινωνίες», στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή (APP40646) ή βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία (APP40650).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/07/2024.

  1. «Μηχανική Μάθηση: Αρχές, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές», στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή (APP40647) ή βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία (APP40652).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/07/2024.

  1. «Ηλεκτρονικά Συστήματα», στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία (APP40923).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/07/2024.

Λεπτομερής ενημέρωση και επεξηγήσεις για τις παραπάνω προκηρύξεις υπάρχουν αναρτημένα στους αντίστοιχους κωδικούς APPELA που αναγράφονται.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.Μ.Τ.Υ.

Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr