Ανακοίνωση σχετικά με την Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων


ΠΡΟΣ :- Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των
Γραμμάτων


Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2.4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών (ΦΕΚ 5468/14.9.2023, τ. Β΄
)


Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 164/18.1.2024 συνεδρίασή του,
αποφάσισε ομόφωνα ότι την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας
των Γραμμάτων, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος
και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και
εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου (2024_4576.pdf).


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr