Πράξη Πρόεδρου για την Ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών (2η Πράξη).

Πράξη Πρόεδρου για την Ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών (2η Πράξη).

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr