Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-2024)

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-2024)

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr