Ο Καθηγητής Αθανάσιος Σκόδρας τιμήθηκε με το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ" 2022

Ο Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων Αθανάσιος Σκόδρας του Τομέα Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου (Σ&ΑΕ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών τιμήθηκε με το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ" 2022.

 Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια τελετή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών στις 30.1.2023 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. https://youtu.be/g-6CmXWA-O8

Το βραβείο καθιερώθηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην εξαίρετη διδασκαλία στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως  ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Πέραν των διδακτικών ικανοτήτων του, ο βραβευόμενος πρέπει να χαρακτηρίζεται από: (α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος, και (β) από τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές.

https://www.upatras.gr/vraveio-exairetis-didaskalias-evangelos-papanoutsos/

Στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται (α) η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές του Τμήματος, (β) η γραπτή μαρτυρία αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα του προτεινόμενου, (γ) η τεκμηριωμένη συμβολή του προτεινόμενου στην ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, αλλά και στη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, (δ) η τεκμηριωμένη συμβολή του στη δημιουργία νέων ή στην αναδιαμόρφωση υφιστάμενων μαθημάτων που προάγουν τις διεπιστημονικές σπουδές και ειδικεύσεις, (ε) η πέραν του συνήθους συμμετοχή του στην επίβλεψη εξαιρετικών διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών και διατριβών, (στ) η μετάδοση ανεξάρτητης και πρωτότυπης σκέψης στους προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και η ενεργός συμμετοχή και καθοδήγηση των φοιτητών, (ζ) η ενεργός συμμετοχή του σε διαδικασίες ανοιχτής εκπαίδευσης, μέσω ομιλιών ή σειρών μαθημάτων, ευρέως αναγνωρισμένης ποιότητας, που απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ή επαγγελματίες επιστήμονες καθώς και το ευρύτερο κοινό, και (η) το ακαδημαϊκό ήθος που αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση της έννοιας του πανεπιστημιακού δασκάλου, άξιο να προβληθεί ως πρότυπο στους φοιτητές του ΠΠ.

https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/09/E.Papanoutsos.pdf

Η υποψηφιότητα υποβλήθηκε από αποφοίτους που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα του προτεινόμενου και ήταν σε θέση να γνωρίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας του και είχαν οι ίδιοι μια αξιοσημείωτη επαγγελματική εξέλιξη που επηρεάστηκε από τη διδασκαλία του προτεινόμενου.

Τα βιογραφικά στοιχεία του Καθηγητή Α. Σκόδρα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Τμήματος,

https://www.ece.upatras.gr/skodras/

https://www.ece.upatras.gr/index.php/el/faculty/skodras

DSC 7670 crop2

2023.01.23 ANS 1100x1100

 

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr