Παραλαβή των πιστοποιητικών του «Σεμιναρίου στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία»

Η παραλαβή των πιστοποιητικών του «Σεμιναρίου στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία» των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων, θα γίνεται από την θυρίδα της Γραμματείας του ΗΜΤΥ καθημερινά από τις 11.00 π.μ εως 13.00 μ.μ