Εργαστήρια Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών 

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Σταύρος Κουλουρίδης
Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Κωνσταντίνος Μουστάκας
Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Θεόδωρος Αντωνακόπουλος
Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών

Ίδρυση Π.Δ. 1189/80 (ΦΕΚ 303/30.12.80 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Τόμκος Ιωάννης 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr