Εργαστήρια Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Εμμανουήλ Τατάκης
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Ίδρυση: Π.Δ. 511/91 (ΦΕΚ 190/91 τ. Α’)  -
Συστημάτων Ισχύος, Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού:Υ.Α. 134837/Β1/1.11.10 (ΦΕΚ 1764 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων

Ίδρυση: Π.Δ. 1189/80 (ΦΕΚ 303/30.12.80 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού: Έγγραφο προς ΥΠΕΠΘ 675/5490/18.4.2012

Πυργιώτη Ελευθερία

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr