Εργαστήρια Τομέα Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Αυτοματισμού & Ρομποτικής  Ίδρυση: Π.Δ. 172/90 (ΦΕΚ 61/90 τ. Α’) Μπεχλιούλης Χαράλαμπος 
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
 Καζάκος Δημοσθένης
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
 Σκόδρας Αθανάσιος
Εργαστήριο Υπολογιστικού Ελέγχου

Ίδρυση Π.Δ. 634/74 (ΦΕΚ 273/74 τ. Α’)

Κατανομή Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16

Μαρκάκης Μιχαήλ

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr