Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Θεοδώριδης Γεώργιος
Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών  Ίδρυση: Π.Δ. 179/12.6.2003 (ΦΕΚ 144/03 τ. Α’) Κουφοπαύλου Οδυσσέας
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας  Ίδρυση: Π.Δ. 431/90 (ΦΕΚ 167/90 τ. Α’) Κουφοπαύλου Οδυσσέας
Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών  Ίδρυση: Απόφαση 2046/27150/9.11.2015 (ΦΕΚ 2567/27.11.15 τ. Β’) Νικόλαος Αβούρης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr