Εργαστήρια

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών διαθέτει τα ακόλουθα εργαστήρια:

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών  

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Σταύρος Κουλουρίδης
Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Κωνσταντίνος Μουστάκας
Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Θεόδωρος Αντωνακόπουλος
Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών

Ίδρυση Π.Δ. 1189/80 (ΦΕΚ 303/30.12.80 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Ιωάννης Τόμκος  

 

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Εμμανουήλ Τατάκης
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Ίδρυση: Π.Δ. 511/91 (ΦΕΚ 190/91 τ. Α’)  -
Συστημάτων Ισχύος, Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού:Υ.Α. 134837/Β1/1.11.10 (ΦΕΚ 1764 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων

Ίδρυση: Π.Δ. 1189/80 (ΦΕΚ 303/30.12.80 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού: Έγγραφο προς ΥΠΕΠΘ 675/5490/18.4.2012

Πυργιώτη Ελευθερία

 

Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Γρηγόριος Καλύβας
Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών  Ίδρυση: Π.Δ. 179/12.6.2003 (ΦΕΚ 144/03 τ. Α’) Οδυσσέας Κουφοπαύλου
Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας  Ίδρυση: Π.Δ. 431/90 (ΦΕΚ 167/90 τ. Α’) Οδυσσέας Κουφοπαύλου
Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών  Ίδρυση: Απόφαση 2046/27150/9.11.2015 (ΦΕΚ 2567/27.11.15 τ. Β’) Νικόλαος Αβούρης

 

Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

Εργαστήριο Αυτοματισμού & Ρομποτικής  Ίδρυση: Π.Δ. 172/90 (ΦΕΚ 61/90 τ. Α’)  Μπεχλιούλης Χαράλαμπος
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου

Ίδρυση: Π.Δ. 142/77 (ΦΕΚ 47/77 τ. Α’)

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)
Δημοσθένης Καζάκος 
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Ίδρυση: Β.Δ. 546/67

Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία: Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16
 Σκόδρας Αθανάσιος
Σπουδαστήριο Υπολογιστικού Ελέγχου

Ίδρυση Π.Δ. 634/74 (ΦΕΚ 273/74 τ. Α’)

Κατανομή Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

Μετονομασία Υ.Α. 49394/Ζ1/23-3-16 (ΦΕΚ 1078/Β/18-4-16

Μαρκάκης Μιχαήλ
Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήριο

ΦΕΚ

Διευθυντής

ΚΥΠΕΣ - Κέντρο Υπολογιστικών & Επικοινωνιακών Συστημάτων  Ίδρυση: Υ.Α. 15522/Β1/27.2.2004 (ΦΕΚ 398/04 τ. Β’) Βοβός Παναγής
Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων  Ίδρυση: Υ.Α. 43578/Β1/28.4.2005 (ΦΕΚ 620/10.5.05 τ. Β’)  Αθανάσιος Σκόδρας

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr