Φοιτητική Εστία

Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) διαθέτει 876 μονόκλινα δωμάτια κατανεμημένα σε 8 κτίρια. Η Φ. Ε. διαθέτει επίσης εστιατόριο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 4000 ατόμων, κυλικεία, αίθουσες ψυχαγωγίας, κλειστό κολυμβητήριο, θέατρο και βιβλιοθήκες.

Στη Φ.Ε. μπορούν να σιτίζονται εκτός από τους οικότροφους και αριθμός μη οικότροφων φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Κριτήρια εισαγωγής στην Φ.Ε. είναι η οικονομική κατάσταση σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας του φοιτητή.

Αιτήσεις και σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για τους νεοεισαγόμενους μέσα σε 20 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων των γενικών εξετάσεων και για τους ενδιάμεσα εγγραφόμενους φοιτητές περί τα τέλη Μαΐου.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr