Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Υποσύστημα Γραμματειών Ψηφιακού Άλματος (SLcM): Ανανέωση Εγγραφών, Δήλωση μαθημάτων και ειδικεύσεων, Αίτηση για Πιστοποιητικά, Επισκόπηση Καρτέλας Φοιτητή, Αίτηση αποφοίτησης  

Σύστημα Venus (παλιό σύστημα)


ΑΠΕΛΛΑ

https://apella.minedu.gov.gr


Εύδοξος

Πλατφόρμα Επιλογής Συγγραμμάτων για φοιτητές και μέλη ΔΕΠ


Πλατφόρμα E-Class

Πλατφόμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών


Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές


ΚΥΠΕΣ Τμήματος

Κέντρο Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων


Webmail Φοιτητών

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Φοιτητών


Webmail Τμήματος

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Διοικητικού Προσωπικού


Forum Τμήματος

Το επίσημο forum του Τμήματος


Κέντρο Δικτύων ΠΠ

Κέντρο Δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών


 Ιστότοπος Πολυτεχνικής Σχολής

http://www.engineering.upatras.gr

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr