Κατατάξεις

α) Πτυχιούχων-Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών 4% επί των εισακτέων (230)

β) Πτυχιούχων ΤΕΙ ή εισοτίτων προς αυτά σχολών 5% επί των εισακτέων (230).

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr