Τατακης Εμμανουηλ
ΚαθηγητήςΤατακης Εμμανουηλ Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng. (Patras Univ.)
Dr en Sc. Appl. (ULB, Belgium)

Google Scholar

Ο Δρ.‐Μηχ. Εμμανουήλ Κ. Τατάκης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια (Αιγύπτου) το 1957. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάς‐1981) και Doctorat en Sciences Appliquées από το Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο‐1989). Εξελέγη, ως Λέκτορας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1993 και από το 2013 είναι Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Από το 2010 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του ως άνω Τμήματος. 

Έχει άνω των είκοσι πέντε (25) ετών διδακτική εμπειρία και άνω των τριάντα (30) ετών ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μετατροπή και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτροκινητήρια Συστήματα. 

Από το 1993 διδάσκει τα μαθήματα "Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι & ΙΙ", και "Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ισχύος & Βιομηχανικές Εφαρμογές", καθώς και τα "Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών Ι & ΙΙ", ενώ στο διάστημα 2012‐2015 δίδαξε το μάθημα "Τεχνικό Σχέδιο". Επίσης ήταν εισηγητής σε σεμινάρια (438 ώρες διδασκαλίας). Έχει επιβλέψει/επιβλέπει πάνω από εκατόν εβδομήντα (170) διπλωματικές εργασίες (154 έχουν ολοκληρωθεί, στην πλειοψηφία τους κατασκευαστικές), καθώς και δεκαπέντε (15) διδακτορικές διατριβές, εκ των οποίων οι δέκα (10) έχουν ολοκληρωθεί. 

Η ερευνητική του δραστηριότητα, που ξεκινά από το 1981, εστιάζεται κυρίως στην ανάλυση, μοντελοποίηση, προσομοίωση και κατασκευή ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για διάφορες εφαρμογές (παλμοτροφοδοτικά, μετατροπείς συντονισμού, διόρθωση συντελεστή ισχύος, δορυφορικά συστήματα, ηλεκτροκινητήρια συστήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα, συστήματα οδήγησης κινητήρων μικρής ισχύος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, μικροδίκτυα, ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης στις ηλεκτρικές μηχανές και στα ηλεκτρονικά ισχύος κλπ). Επίσης, εστιάζεται και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών υπολογισμού και ελέγχου ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, όσον αφορά την απόδοση, την πυκνότητα ισχύος, τις αρμονικές, το συντελεστή ισχύος κλπ. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος, μετασχηματιστών και άλλων παθητικών στοιχείων, που λειτουργούν σε υψηλές διακοπτικές συχνότητες. Τέλος περιλαμβάνει και την ανάλυση της συμπεριφοράς μηχανών (Συνεχούς Ρεύματος, Ασύγχρονων, Σύγχρονων, Βηματικών κινητήρων, κινητήρων Ultrasonic κλπ), σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. 

Είναι συγγραφέας ή συν‐συγγραφέας τριάντα ενός (31) άρθρων σε διεθνή και τεσσάρων (4) άρθρων σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά, εκατόν-δώδεκα (112) άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και άνω των τριάντα (30) άρθρων σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Στο επιστημονικό αυτό έργο υπάρχουν χίλιες επτακόσιες εξήντα (1760) ετεροαναφορές (Δημοσιεύσεις Google Scholar). Επίσης, έχει συγγράψει Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τα μαθήματα και εργαστήρια τα οποία διδάσκει. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε τριάντα (30) ερευνητικά προγράμματα (στα δέκα ως επιστημονικός υπεύθυνος), χρηματοδοτούμενα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κρατικά κονδύλια, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Ο κ. Τατάκης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, της European Power Electronics Association και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Επίσης είναι κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά IET‐Electric Power Applications (IET‐EPA), IEE Electronics Letters, IET‐Generation Transmission and Distribution (IET‐GTD), IET‐Power Electronics (IET‐PEL), IET‐Renewable Power Energy (IET‐RPG), IEEE Transactions on Industrial Electronics (IEEE Tr. PE), IEEE Transactions on Power Electronics (IEEE Tr. IE), σε επιστημονικά περιοδικά του εκδοτικού οίκου Elsevier κ.ά., καθώς και σε διεθνή συνέδρια. 

Πάτρα, Ιούνιος 2019

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   e.c.tatakis@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996412, +302610996415
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Τρίτη 14:00-15:30
Πέμπτη 9.00-11.00 
Παρασκευή 12:00-14:00

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr