Στυλιανακης Βασιλειος
Επίκουρος ΚαθηγητήςΣτυλιανακης Βασιλειος Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng. (Patras Univ.)

Google Scholar

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr