Στυλιανακης Βασιλειος
Επίκουρος ΚαθηγητήςΣτυλιανακης Βασιλειος Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng. (Patras Univ.)

Google Scholar