Σκουρας Ελευθεριος
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΣκουρας Ελευθεριος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
B.Sc Physics (Univ. Patras)
Ph.D. (Univ. London)

Google Scholar

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr