Σκοδρας Αθανασιος
ΚαθηγητήςΣκοδρας Αθανασιος Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου
Πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίπλωμα Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστήμιο Πατρών

Google Scholar

Ο Αθανάσιος Σκόδρας είναι Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από τις αρχές του 2013. Διετέλεσε Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών της Πληροφορικής (2002-2012) και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (2005-2006, 2010-2013). Από το 1986 μέχρι το 2002 ήταν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ για περίπου 2 χρόνια (1988-89, 1996-97) ήταν ακαδημαϊκός επισκέπτης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Imperial College του Λονδίνου. Έχει διδάξει ή διδάσκει στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Φυσικής και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει περισσότερες από 160 ερευνητικές εργασίες, 6 βιβλία, 4 κεφάλαια βιβλίων, είναι κάτοχος 2 διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει επιβλέψει 10 διδακτορικά και περισσότερες από 90 διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κωδικοποίηση Εικόνας και Video, στη συμπίε σηHDR εικόνων, στη στοίχιση δορυφορικών εικόνων, στην αναγνώριση χειρονομιών μέσω των ΕΜΓ και της χρήσης βαθιάς μάθησης, στην ταυτοποίηση προσώπων βάσει των φλεβικών αποτυπωμάτων και στην πραγματικού χρόνου Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επεξεργασίας Εικόνας και Ψηφιακών Μέσων (Greek Association for Image Processing and Digital Media) της IAPR, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ΙΕΕΕ (IEEE Greece Section). Είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DSP). Τέλος, συμμετέχει στις ομάδες σύνταξης (Associate Editor) 5 διεθνών επιστημονικών περιοδικών, είναι κριτής σε πλήθος περιοδικών και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Σκόδρας είναι από τα κύρια μέλη του ΙΕΕΕ (Senior Member IEEE), μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επεξεργασίας Σήματος, Ομιλίας και Εικόνας (EURASIP) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

List of Publications

Ιστοσελίδα:     http://www.ece.upatras.gr/skodras/
     
e-mail:   skodras@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996167
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Τρίτη 18:00-19:00
Πέμπτη 11:00-12:00

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr