Σερπανος Δημητριος
ΚαθηγητήςΣερπανος Δημητριος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng. (Comp. Eng.)
M.Sc. Ph.D. (Univ. Princeton)

Google Scholar