ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚαθηγήτριαΠΥΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng. (Univ. of Patras)

Google Scholar