Μπίρμπας Μιχάλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Μπίρμπας Μιχάλης Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng. (Patras Univ.)

Google Scholar

Δρ. Μιχαήλ . Μπίρμπας

Το 1985  απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το 1991 τον Διδακτορικό του τίτλο (PhD) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα "Αρχιτεκτονικές Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας για υλοποίηση Αλγορίθμων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων"

Από το 1993 - 1999 υπήρξε συνιδρυτής και Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας SYNERGYSYSTEMS Α.Ε. οι δραστηριότητές της οποίας εστιάζονταν στις περιοχές της Μικροηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το ίδιο διάστημα διετέλεσε Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ερευνητικά θέματα που αφορούσαν σχεδίαση ηλεκτρονικών ενσωματωμένων συστημάτων και αλγορίθμους / εργαλεία και τεχνολογίες για βέλτιστο συσχεδιασμό υλικού / λογισμικού

Από το 1999 - 2002 διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&Dmanager) και υπεύθυνος συνεργασιών με ερευνητικά Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην εταιρεία GiGAHellasS.A., και μετά την εξαγορά του GiGAGroup από την Intel, (Μάρτιος 2000) στην εταιρεία GiGAHellasS.A.–anIntelCompany η οποία αποτελούσε τμήμα του OpticalProductsGroup (OPG) της INTEL. Στο διάστημα αυτό επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 10-40-Gbit/ssolutiondemonstrators για SDH/SONET και Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές Οπτικών Δικτύων (OTNs) και κυρίως  στην ανάπτυξη 40 Gbits/secSerializers/Deserializers  για τις ως άνω εφαρμογές

Από το 2002 - 2006 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερευνητικά θέματα που αφορούσαν προηγμένους κώδικες διόρθωσης λαθών, με έμφαση στους LDPC και Turbo κώδικες και VLSI υλοποιήσεις αυτών καθώς και σε ανάπτυξη ειδικών κυκλωματικών διατάξεων, υψηλών ταχυτήτων (έως 40 Gbit/s), για τηλεπικοινωνιακές κυρίως εφαρμογές.

Από το 2006 –2014 ήταν  συνιδρυτής και  επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&Dmanager) της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας AnalogiesA.E. η οποία ειδικεύετο στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙP) μεικτής (αναλογικής / ψηφιακής) τεχνολογίας, επικεντρωνόμενος στις  περιοχές  των Κωδίκων Διόρθωσης Λαθών (FEC) και στην υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας για προηγμένα συστήματα βασικής ζώνης τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και εφαρμογών

Από το 2014 έως σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρλόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πατρών με τις ερευνητικές του δραστηριότητες να εστιάζονται σε smart grid εφαρμογές με έμφαση στην ανάπτυξη  προηγμένων συστημάτων  υλικού/λογισμικούγια την εξομοίωση της ανίχνευσης και επίδρασης ηλεκτρικών μεταβατικών φαινομένων στην συμπεριφορά του δικτύου, σε προηγμένους σχεδιασμούς ενσωματωμένων συστημάτων όπως ανάπτυξη πλατφόρμών ασιθητήρων για e-healthmonitoringκαι προηγμένων  μεικτών σχεδιασμών βασισμένων στην χρήση Time-toDigitalκαι DigitaltoTimeτεχνικών

Στα πλαίσια των Πανεπιστημιακών του καθηκόντων έχει διδάξει ποικίλα μαθήματα όπως:

$Ø  Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (συνδιδασκαλία-2ο εξάμηνο-συνδυασμός ομαδικών και ατομικών εργασιών για εξοικέιωση των πρωτοετών με τις τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

$Ø  Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά (συνδιδασκαλία- 5ο εξάμηνο)

1Ø  Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα (συνδιδασκαλία-6ο εξάμηνο

$Ø  Θεωρία Πληροφορίας (συνδιδασκαλία-7ο εξάμηνο)

$Ø  Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/Ψηφιακά Κυκλώματα και Διατάξεις (συνδιδασκαλία-7ο εξάμηνο)

$Ø  Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (συνδιδασκαλία -9ο εξάμηνο)

 Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς κύρους και συμμετέχει ως εφευρέτης σε 8 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  κ των οποίων 3 έχουν χορηγηθεί από τον  ΟΒΙ και 5 από το Αμερικανικό Γραφέιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (USPTO) , ενώ έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας &Ανάπτυξης

Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   mbirbas@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996441
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
   

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr