Μπιρμπας Αλεξιος
ΚαθηγητήςΜπιρμπας Αλεξιος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng. (Patras Univ.)
Ph.D. (Univ. of Minnesota)

Google Scholar
Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   birbas@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996426
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Οι ώρες γραφείου για το μάθημα των Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων είναι Δευτέρα 11.00 - 12.00 και Πέμπτη 11.00 - 13.00. 
Οι ώρες γραφείου για το μάθημα Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις είναι Δευτέρα 11.00 - 12.00 και Πέμπτη 11.00 - 12.00.