Μητρονικας Επαμεινωνδας
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΜητρονικας Επαμεινωνδας Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng.
Dr.-El.-Eng.

Google Scholar

Ο Δρ.‐Μηχ. Επαμεινώνδας Μητρονίκας γεννήθηκε το 1973 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (1995) και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2002). Εξελέγη, ως Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2003. Από το 2012 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει άνω των δεκαπέντε (15) ετών διδακτική εμπειρία και άνω των είκοσι ενός (21) ετών ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, τους Ηλεκτρονικούς Μετατροπείς Ισχύος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών για τον έλεγχο και την επίβλεψη της λειτουργίας Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος. Διδάσκει τα μαθήματα «Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα», «Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών», «Κινητήρες μικρής ισχύος – Δομή και έλεγχος», «Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών Ι & ΙΙ», ενώ στο διάστημα 2012‐2017 δίδαξε στο «Εργαστήριο Τεχνικού Σχεδίου». Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια ως εισηγητής (188 ώρες). Έχει επιβλέψει/συμμετείχε στην επίβλεψη άνω των 57 διπλωματικών εργασιών από τις οποίες οι 5 είναι σε εξέλιξη. Είναι επιβλέπων 4 Διδακτορικών Διατριβών (Δ.Δ.) και είναι/ήταν μέλος 6 Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για Διδακτορικές Διατριβές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν Ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδιασμό και υλοποίηση Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστημάτων, Ηλεκτρικών Μηχανών, Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος, Ηλεκτρικών Κινητήρων μικρής ισχύος, Διανυσματικού Ελέγχου Κινητήρων Εναλλασσόμενου Ρεύματος, Συστημάτων πρόωσης Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχημάτων, Ψηφιακά Ελεγχόμενων Ηλεκτροκινητηρίων Συστημάτων, Μεθόδων Ανάλυσης Σφαλμάτων Ηλεκτροκινητηρίων Συστημάτων, Ελέγχου Ηλεκτροκινητηρίων Συστημάτων με ανοχή σε Σφάλματα (Fault Tolerant Control). Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή είκοσι ενός (21) άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πενήντα οκτώ (58) άρθρων σε διεθνή συνέδρια, από τα οποία προέκυψαν έως τώρα πάνω από πεντακόσιες εβδομήντα (570) ετεροαναφορές. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει έως τώρα σε δέκα (10) ερευνητικά προγράμματα στα δύο από τα οποία ως επιστημονικός υπεύθυνος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δημοσιευμένο έργο παρέχονται στο Google Scholar. Ο κ. Μητρονίκας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών και του Institute of Electrical and Electronic Engineers. Επίσης είναι κριτής στα επιστημονικά περιοδικά IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Elsevier EPSR, Elsevier Simulation Modeling Practice and Theory, International Journal of Condition Monitoring, ΙΕΤ Power Electronics καθώς και διεθνή συνέδρια.

Ιστοσελίδα:     http://www.lemec.ece.upatras.gr
     
e-mail:   e.mitronikas@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996409
     
 
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
 
  Δευτέρα 11:00 - 12:00

Πέμπτη  11:00 - 13:00

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr