Μαρκακης Μιχαηλ
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΜαρκακης Μιχαηλ Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου
Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.Sc. in Astrophysics and Spartial Techniques - Université Paris VII
Διδακτορικό στη Μηχανική-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γενικό Τμήμα, Τομέας

Google Scholar