Μαρκακης Μιχαηλ
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΜαρκακης Μιχαηλ Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου
Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.Sc. in Astrophysics and Spartial Techniques - Université Paris VII
Διδακτορικό στη Μηχανική-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γενικό Τμήμα, Τομέας

Google Scholar

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr