Καλυβας Γρηγοριος
Καθηγητής Καλυβας Γρηγοριος Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Dipl.-El.-Eng: Unicersity of Patras
Master of Engineering (Electrical):Carleton University,Ottawa,Canada
Ph.D in Electrical Engineering:Carleton University,Ottawa,Canada

Google Scholar

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr