Φειδας Χρηστος
Επίκουρος ΚαθηγητήςΦειδας ΧρηστοςΤομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

O Χρήστος Φείδας γεννήθηκε το 1976 στο Μόναχο της Γερμανίας. Αποφοίτησε το 2000 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2004 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο διαδραστικό, κατανεμημένο και συνεργατικό τους χαρακτήρα καθώς και στην εφαρμογή ανθρωποκεντρικών μοντέλων για την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Δημοσίευσε πολυάριθμες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια [Google Scholar].  

Διαθέτει υπερδεκαετή αυτόνομη ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμια ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην προσέλκυση και διεκπεραίωση χρηματοδοτούμενης έρευνας στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. 

Γνωρίζει άριστα την Γερμανική και Αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες: [http://www.cfidas.info]

Ιστοσελίδα:    http://www.cfidas.info
     
e-mail:   fidas@ece.upatras.gr
     
τηλ:    +302610996491
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές: