Αλεξανδριδης Αντωνης
ΚαθηγητήςΑλεξανδριδης ΑντωνηςΤομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng. (Patras University)
Ph.D. (W. Virginia University)

Google Scholar

Antonio T. Alexandridis received his Diploma in Electrical Engineering from the Department of Electrical Engineering of the University of Patras, Greece, in 1981. In 1987, he received his Ph.D. degree from the Electrical and Computer Engineering Department of the W. Virginia University, USA. In 1988, he joined the Department of Electrical & Computer Engineering of the University of Patras where he is now a Professor and Head of the Power Systems Division. During the spring semester of 1998 he joined the Control Engineering Research Centre of the City University in London, UK, as a Visiting Researcher. His research interests include control theory, nonlinear dynamics, optimal control, eigenstructure assignment, passivity and advanced control applications on power systems and drive systems. His current interests are focused on Renewable Power Generation Control and Stability (wind generators, PV systems, microgrids, etc.). He has authored more than 120 international journal and conference papers in the above fields. He serves as a reviewer in about 30 International Journals and in much more International Conferences. In June 2012, Professor Alexandridis was the General Chair of the 14th IASTED International Conference on Control and Applications (CA 2012), held in Crete, and, in March 2012, he served as the Tutorial Co-Chair of the IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2012), held in Athens. Since 2009 he is the Student Training Program Leader of all the Departments of the University of Patras while since 2010 he serves as Deputy President at the Technical Council of the University of Patras. He is a member of IEEE and a member of the National Technical Chamber of Greece.

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δυναμική και Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων
Προηγμένα Θέματα Συστημάτων & Ελέγχου
Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα
Ελεγχος & Ευστάθεια ΣΗΕ (Διδασκαλία)
Ιστοσελίδα:    http://www.psl.ece.upatras.gr
     
e-mail:   a.t.alexandridis@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +302610996404
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:    Τρίτη 13:00-14:00
 Τετάρτη 9:30-11:00
 Πέμπτη 12:00-13:00

 

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr