Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Έρασμος Πρακτική Άσκηση

 • Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος σπουδών τους, καλούνται κεντρικά από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας, αλλά και από την Γραμματεία του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (να έλθουν σε σχέση εργασίας με εταιρείες, βιομηχανίες, ιδρύματα, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, κλπ. άλλων ευρωπαϊκών κρατών, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας). Η σχετική ανακοίνωση (https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus) εκδίδεται κάθε χρόνο (μία φορά), συνήθως μετά από την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • Η διάρκεια της συμμετοχής είναι δίμηνη ή τρίμηνη.
  Η τρίμηνη Πρακτική Άσκηση φοιτητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS PLACEMENT εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας, κατά ισοδύναμο τρόπο με την Πρακτική Άσκηση φοιτητών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ και ΕΣΠΑ.
 • Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται online:https://erasmus.upatras.gr/, εντός ικανής προθεσμίας, περίπου τρίμηνης (με καταληκτική ημερομηνία συνήθως εντός του Σεπτεμβρίου) ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να βρει τον φορέα υποδοχής αυτενεργώντας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται σύναψη διμερούς συνεργασίας του φορέα υποδοχής με το Πανεπιστήμιό μας. Βοήθεια, για εύρεση φορέα απασχόλησης: https://www.upatras.gr/el/node/8393 και ειδικότερα: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_ilektrologon_mihanikon_tehnologias_ypologiston_1.doc ή, στατιστικά στοιχεία, κατωτέρω.
 • Στην αίτησή τους οι φοιτητές καλούνται, μεταξύ άλλων (https://www.upatras.gr/el/node/8199), να συμπεριλάβουν αποδεικτικό αποδοχής από τον φορέα υποδοχής, στο οποίο θα αναφέρονται τα καθήκοντα που θα αναλάβουν ή δυνατόν ανά μήνα (https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/ypodeigma_grammatos_apodohis_smp_erasmus_0_0.doc), καθώς επίσης και δύο Συστατικές Επιστολές, η μία εκ των οποίων πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας (κατάθεση online: https://systatikes.upatras.gr/). Βασικά δικαιολογητικά είναι τα πτυχία ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2, (http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/fek-asep_glossomatheia.pdf). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μετά την υποβολή της αίτησης, καλούνται από τον Συντονιστή (του Τμήματος), και οφείλουν, να προσέλθουν σε Συνέντευξη.
 • Οι αιτήσεις και η Συνέντευξη μοριοδοτούνται, και προκύπτει αξιολογική κατάταξη (προτεινόμενοι φοιτητές του Τμήματός μας). Κριτήρια μοριοδότησης: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epilogis.pdf Επίσης, συνεκτιμάται η εικόνα της «φοιτητικής καρτέλας», ενώ οι φοιτητές των μεγαλυτέρων ετών έχουν επιπλέον μόρια έναντι των μικροτέρων ετών.
  Με βάση την αξιολογική κατάταξη, οι φοιτητές επιλέγονται τελικά από επιτροπή της Πρυτανείας και τους δίδεται υποτροφία ανάλογα με την χώρα προορισμού https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/miniaia_epihorigisi.pdf
  Οι επιλεγέντες φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά: https://www.upatras.gr/el/node/8201

 

Στατιστικά Στοιχεία

Κατά τα τελευταία έτη, η συμμετοχή του Τμήματός μας στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ συνοψίζεται ως εξής:

 

2020/21             Συμμετοχή 7 φοιτητών στους εξής φορείς:

Αα

Χώρα

Φορέας απασχόλησης

1

BE

TOYOTA MOTORS EUROPE (TME) (πόλη, Zaventem)

2

DE

RWTH Aachen, Institute of Applied Microbiology

3

FR

Institute of Human Genetics – ΙMGT,( πόλη Montpellier)

4

IT

Università politecnica delle Marche,Ingegneria dell'Informazione (πόληAncona)

5

SE

Luleå University of Technology (πόλη, Lulea)

6

UK

Heriot Watt University, School of Engineering and Physical Sciences(πόλη, Edinburgh)

 

 

2021/22             Συμμετοχή 12 φοιτητών στους εξής φορείς:

Αα

Χώρα

Φορέας απασχόλησης

1

AT

Blueground (πόλη, Vienna)

2

AT

EMOTION3D (πόλη, Vienna)

3

AT

TU Wien (πόλη, Vienna)

4

DE

Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (πόλη, Greifswald)

5

ES

BIONOS BIOTECH SL (πόλη, Valencia) 2

6

ES

University Carlos III Madrid (UC3M) (πόλη, Madrid)

7

IT

Politecnico di Milano (πόλη, Milano)

8

RO

ICME ECAB SA (πόλη, Bucuresti)

9

ΝΟ

Norwegian University of Science and Technology (πόλη, Trondheim)

10

SE

bitCraze (πόλη, Malmö)

 

2022/23             Συμμετοχή 9 φοιτητών στους εξής φορείς:

ΑΑ

Χώρα

Φορέας απασχόλησης

1

BE

Blueground (πόλη, Leuven)

2

DE

Art & Science Synergy Foundation/ Art (πόλη, Berlin)

3

DE

RWTH Aachen University, Chair of Electronic Devices (πόλη, Aachen))

4

DE

Technische Universität München (πόλη, München) 

5

RO

George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures (πόλη, Târgu Mureș)

6

SI

INSTITUT ZA RAZISKOVANJE ZVOCNIH UMETNOSTI (πόλη, KOPER)

7

SE

AZELIO (πόλη, Göteborg)

8

SE

KTH Royal Institute of Technology Department of Machine Design (πόλη, STOCKHOLM)

9

SE

UPPSALA UNIVERSITY - Dept. of Electrical Engineering - The Ångström Laboratory (πόλη, UPPSALA)

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr