ΕΡΑΣΜΟΣ+

eramus

Το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ+ (ERASMUS PLUS: http://www.upatras.gr/el/erasmus) αποτελεί κύρια δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Program - LLP) το οποίο εντάσσεται στην στρατηγική ενοποίησης της Ευρώπης, και αφορά στην εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο και μάλιστα στην υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα.  Το Τμήμα μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα αυτό επί 30 και πλέον έτη (από το 1987).

Συντονιστής του Προγράμματος για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, είναι ο καθηγητής κ. Μιχαήλ Λογοθέτης (τηλ. 2610996433, email: mlogo(at)upatras.gr), ενώ η κ. Ράνια Ντουφεξή (τηλ. 2610996420, email: raniadou(at)upatras.gr) είναι επιτετραμμένη του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ στην Γραμματεία του Τμήματός μας.

Όσον αφορά σε φοιτητές, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Αρμοδία υπάλληλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων: κ. Δήμητρα Σταματοπούλου (τηλ: 2610969029, email: llp.outgoing(at)upatras.gr)

  • Tην κινητικότητα για πρακτική άσκηση (ακριβέστερα, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)

Αρμοδία υπάλληλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων: κ. Πολυξένη Χριστιά (τηλ: 2610969036, email: llp.placements(at)upatras.gr)

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr